Ødsted Jerlev Lokalråd

Uddannelsesmuligheder

Kommunal skole med 380-400 elever, med klassetrin fra 0 – 9.klasse. Adresse: Ammitsbølvej 18, Ødsted, 7100  Vejle tlf. 7586 5544.

Studenteruddannelser kan gennemføres i Vejle (12 km) og/eller Kolding (20 km).

Lærer- og pædagogstudiet kan gennemføres i Jelling (12 km) og/eller Kolding (20 km) .

Uddannelser som kræver Teknisk Skole eller Handelsskole kan gennemføres i Vejle(12 km) og/eller Kolding (20 km) – Skolerne indeholder alle liniefag. 

Håndværkeruddannelse kan gennemføres via de lokale håndværkere i området, hvor alle traditionelle fag findes. 

I Vejle og Kolding er der uddannelser, som er tilrettelagt på en sådan måde, at den enkelte elev kan dyrke eliteidræt og santidig gennemføre en uddannelse.