Ødsted Jerlev Lokalråd

Borgermøder

Formålet med borgermøder:

 • Præsentation af Lokalrådet for Ødsted/Jerlev
 • Inspiration
 • Input til vision og målsætning for lokalområdets udvikling
 • Hvordan skal vi samarbejde?
 • Hvad mener I?

Resultat af borgermøde den 16. april 2009:

Brainstorm og snak ved bordene.

Resultatet af brainstorm og snakken ved bordene blev nedfældet på nogle præfabrikerede lister.

Det var bestyrelsens ønske, at grupperne opdelte ideerne i projekter, der kunne søsættes nu, og projekter, der behøvede længere planlægning og bearbejdning.

Dette ønske kunne ikke helt indfries, da notaterne tilsyneladende er nedfældet i den rækkefølge, de opstod ved bordene.

Det gør opgaven mere spændende, og bestyrelsen må nu i fælles enighed prøve at foretage ovennævnte prioritering.

Bestyrelsen siger tak for deltagernes engagement og de mange gode ideer.

Ideer i uprioriteret rækkefølge:

 • Ønske om flere fælles faciliteter mellem Ødsted og Jerlev
  • Herunder: hal, skole, grønne områder, kulturhus og aktiviteter for de unge.
 • Efterforskning og kortlægning af gamle og eksisterende stisystemer i Ødsted og Jerlev Sogne
  • Udarbejdelse af ”vandrefolder”, der kan husstandsomdeles og udleveres på centrale steder, f.eks. Turistinformationen, lokale brugser, bager, kroer, frisørsaloner mv.
  • Folderen kan naturligvis også indgå i en større orienteringsfolder, der omfatter andre vigtige oplysninger i området. 
 • Oprettelse af en hjemmeside med links til foreninger, erhvervsdrivende samt oplysninger om baggrund og aktiviteter for Lokalrådets virke.
  • Udarbejdelse af en fælles aktivitetskalender baseret på oplysninger til hjemmesiden fra alle aktive links og foreninger. 
 • Opsætning af byporte ”velkomst portaler” ved alle indfaldsveje til Ødsted og Jerlev 
 • Iværksætterprojekt for at få lokale borgere gjort mere aktive i udviklingen af lokalsamfundet, sammenhold og energi. 
 • Oprettelse af fælles flagallé for de to byer. Samme type stænger og flag og gensidig flagning ved højtider og fester.
 • Nedsættelse af et flagudvalg. 
 • Større inddragelse af pensionister og efterlønnere i det praktiske arbejde. F. eks. uddeling af materiale og personlige kontakter. 
 • Oprettelse af et fælles blad 
 • Arbejde med oprettelse af attraktive bykerner og byfornyelse 
 • Udarbejdelse af et fælles symbol, der signaliserer Ødsted +Jerlev 
 • Oprettelse af nye bosættelsesområder i byerne 
 • Foreningsarbejdet i Ødsted og Jerlev:
  • Stor opgave for foreningerne med rekruttering af bestyrelser, ledere og personale
  • Etablering af et bedre og større samarbejde med skolen.
  • Beskrivelse af konkrete opgaver for de unge mennesker i området.
  • Aktivering af borgere til festudvalg og andre aktiviteter. Personlig kontakt og ”ring på døren” kontakt. 
  • Udvidelse af cykelsti systemet i området. Herunder gadelys på skole cykelstien mellem Ødsted og Jerlev.
 • Opsætning af konkrete og realistiske mål frem til 2015