Ødsted Jerlev Lokalråd

Visioner

Lokalrådets visioner

At skabe et blomstrene lokalsamfund med udvikling, aktivitet og fællesskab. 

Lokalrådets intentioner og mål

 • At være bindeled mellem Ødsted og Jerlev Sogne og Vejle Kommune
 • At fremme udviklingen og samarbejdet i vores lokalområde
 • At være synlige, og i dialog med alle foreninger, erhvervsliv og borgere
 • At stå til rådighed for dem, der ønsker hjælp
 • At være til stede ved forhandlinger med kommunen, hvis  det ønskes
 • At alle parter bevarer deres suverænitet
 • At fremstå som et upolitisk råd

Mål for Ødsted og Jerlev

 • Et aktivt foreningsliv med gode faciliteter
 • En velfungerende skole op til 9. klasse
 • Bevarelse af indkøbsmuligheder
 • Attraktivt område for tilflyttere
 • Attraktivt områder for mindre erhverv
 • Trivsel for hele familien